Kantha Bow Tie - Frederick

  • 100% vintage cotton sari cloth
  • 13-22"